غیبت کبری12

فقیهان

عالمان و فقیهان، حافظان دین خدا در روى زمین اند و راهنمایى و ارشاد مردم در دست آنان است.
آنان با تحمل زحمات، مسائل دینى را از منابع شرعى استخراج کرده، در دسترس مردم قرار مى دهند، ولى در آخر الزمان وضع دگرگون مى شود و عالمان روزگار بدترین عالمان خواهند بود . رسول خدا(ص) دراین باره مى فرمایند
: فقیهان آن روزگار، بدترین فقیهانى اندکه در زیر آسمان به سر مى برند. فتنه و آشوب، از آنان آغاز مى شود و به آنان نیز باز مى گردد(1).

 1- بحا رالا نوا رج 52، ص 190 ثواب الاعمال ص 130.
:: برچسب‌ها: غیبت کبری, امام زمان

نویسنده : عشاق المهدی
تاریخ : ۱۳۸٩/۱٠/٥