تشرفات6

ملاقات کنندگان حضرت

ملاقات کردن با حضرت، توفیقى است که منتظران حقیقى مولا اشتیاق آن را دارند.
روایات بسیارى درباره افرادى که حضرت را ملاقات کرده اند، وارد شده که ما در قالب بیان اسامى ملاقات کنندگان با صاحب الامر(ع) به آنان اشاره مى کنیم . ایشان عبارتند از:


ابراهیم بن ادریس ابواحمد (1)، ابراهیم بن عبدة نیشابورى (2)، ابراهیم بن محمد تبریزى (3)، ابراهیم بن مهزیارابواسحاق اهوازى (4)، احمد بن اسحاق بن سعد اشعرى(5) یک بار هم به همراه سعد بن عبدالله بن ابى خلف اشعرى- از مشایخ پدر صدوق وکلینى به محضر صاحب الامر(ع) شرفیاب شده است.
احمدبن حسین بن عبدالملک ابو جعفر ازُدى یا اردى(6)، احمد بن عبدالله هاشمى فرزند عباسى به همراه 39 نفر دیگر(7)، احمد بن هلال ابو جعفر عبرتایى که غالى وملعون گشته و با او عده اى همراه بودند، از جمله:
على بن بلال، محمد بن معاویه ابن حکیم، حسن بن ایوب بن نوح وعثمان بن سعید عمرى تا چهل مرد(8) احمد بن محمد بن مطهر ابو على (9)از اصحاب امام هادى و عسکرى (ع) ، ام اسماعیل بن على نوبختى ابوسهل (10)، ابو عبدالله بن صالح (11)، ابو محمد حسن بن وجناء نصیبى (12)، ابو هارون (13)از مشایخ محمد بن حسن کرخى جعفرکذاب (14) حکیمه خاتون (15)دختر امام جواد(ع)، الزهرى (16)یا الزهرانى که جناب عمرى نیز همراه وى بوده است، رشیق صاحب المادراى (17)، ابوالقاسم الروحى (18)، عبدالله سورى (19)عمرو اهوازى (20)، على بن ابراهیم بن مهزیار اهوازى (21)، على بن محمد شمشاطى (22)فرستاده جعفر بن ابراهیم یمانى، غانم ابوسعید هندى (23)، کامل بن ابراهیم مدنى (24)، ابو عمر و عثمان بن سعید عمرى (25)، محمد بن احمد انصارى ابونعیم زیدى (26)به همراه وى ابو على محمودى، علان کلینى، ابو هیثم دینارى، ابو جعفر احول همدانى که بر سى تن بالغ مى شوند و در میانشان سید محمد بن قاسم علوى عقیقى (27) بود، سید موسوى محمد بن اسماعیل بن امام کاظم (ع) (28)که سالخورده ترین سادات در زمان خویش بود، محمد بن جعفر ابو عباس حمیدى(29) در رأس هیأتى از شیعیان قم، محمد بن حسن بن عبیدالله تمیمى زیدى معروف به ابو سوره (30)، محمد بن صالح بن على بن محمد بن قنبر بزرگ غلام امام رضا(ع) (31)، و محمد بن عثمان عمرى (32)که با اجازه امام حسن عسکرى (ع) به همراه چهل تن به حضور امام شرفیاب شد، که از جمله ایشان مى توان به معاویه بن حکیم، محمد بن ایوب بن نوح (33)، یعقوب بن منقوش ، یعقوب بن یوسف ضراب غسانى و یوسف بن احمد جعفرى اشاره کرد.
براى مطالعه بیشتر در این زمینه مى توانید به کتاب نجم الثاقب باب هفتم مراجعه نمایید .

1- کافى ج1 ص 331 ارشاد، ج 2 ص 253.
2- کافى ج 1، ص 331.
3- غیبة طوسى ص 259.
4- کمال الد ین ج 2؟ ص445.
5- کمال الدین ج2 ص384.
6- کمال الدین ج 2، ص 444 غیبة طوس ص 253.
7- غیبة طوسی ص 258.
8- غیبة طوسی ص357 .
9- کافی ج1ص33ارشاد مفید ج2ص352.
10- غیبة طوسی ص272.
11- کافی ج1 ص351.
12- کمال الدین ج2ص443.
13- همان .
14- کمال الدین ج2ص442.
15- ارشاد مفید ج2 ص351.
16- غیبة طوسی ص271.
17- همان .
18- غیبة طوسی ص320.
19- کمال الدین ج2ص441.
20- کافی ج1ص328.
21- غیبة طوسی ص263.
22- کمال الدینج2ص491.
23- کافی ج1 ص515 کمال الدین ج2 ص447.
24- غیبة طوسی ص247.
25- ارشاد مفید ج2 ص315.
26- کمال الدین ج2ص470.
27- همان .
28- ارشاد مفید ج2ص351.
29- کمال الدین ح2ص477.
30- غیبة طوسی 269.
31- کمال الد ین ج 2 ص 442.
32- کمال الدین ج2ص443 .
33- همان.
:: برچسب‌ها: تشرفات, امام زمان, امام مهدی(عج)

نویسنده : عشاق المهدی
تاریخ : ۱۳۸٩/۱٠/۱٠