تشرفات17

قصیده ابن عرندس

 علامه امینى مى گوید: در میان اصحاب ما مشهور است که در هر مجلسى قصیده ابن عرندس خوانده شود، موجب تشریف فرمایى حضرت بقیة الله (ع) به آن مجلس مى شود . (1)
این قصیده را مرحوم شیخ طریحى درالمنتخب و علامه سماوى در لطلیعه ویعقوبى در البابلیات و برخى دیگر از بزرگان درکتاب هاى خود آورده اند. بیت هایى از این قصیده، چنین است:


اَیُقتلُ ظمانا حسین بکربلا وَفی کُل عُضوٍ مِن آنامِلِه بَحر؟
ووالِدُهُ الشاکی على الحَوضِ فی غد وفاطمة ماء الفرات لها مهر
فوا لهف نفسی للحسین وما جنی علیه غداة الطف فی حربه اشمر
آیا حسین (ع) باید درکربلا تشنه به شهادت برسد، با آن که در هر انگشت او دریایى یافت مى شود؟ وبا آن که پدرش على (ع) در روز رستاخیز، مردم را از حوض کوثر سیراب مى کند و آب فرات، مهریه مادرش فاطمه (ع)است؟- جانا دریغا بر حسین (ع) و جنایت هایى که شمر درکربلا، نسبت به حضرتش روا داشت.
خطیب شیعه مرحوم شیخ عبدالزهراکعبى مى گوید: یک روز بعد از ظهر، وارد صحن امام حسین (ع) شدم. شخصى در مقابل یکى از حجره هاى صحن شریف، کتاب هاى مذهبى مى فروخت ومن با وى سابقه آشنایى داشتم.
چون مرا دید گفت: کتابى دارم که شاید براى شما نافع باشد ودرآن اشعارى وجود داردکه زیبنده شماست وقیمت آن، این است که یک بارآن را برایم بخوانى .
شیخ عبدالزهراء مى گوید: آن اشعار، گمشده من بود ومدَت ها در جست وجوى آن بودم. آن راگرفتم ودر هنگامى که به خواندن آن مشغول بودم، ناگهان دیدم سیدى از بزرگان عرب در برابرم ایستاده وبه اشعارگوش مى دهد وگریه مى کند. چون به این بیت رسیدم:
ایقتل ظلمانا حسین بکربلا وفی کل عضو من انامه بحر
گریه آن بزرگوار شدید شد ورو به ضریح امام حسین (ع) نموده واین بیت را تکرارکرد وهم چون زنِ جوان مرده مى گریست . همین که اشعار را به پایان رساندم، دیگر آن بزرگوار را ندیدم. به یقین دانستم که او حضرت حجت وامام منتظراست. (4)
ابن عرندس حلى از فقها وعلما ومحدثین وشعراى مشهور شیعه در قرن نهم هجرى بود که قصاید وى در مدح ومنقبت وسوگ ائمه طاهرین (ع) به ویژه امام حسین (ع) معروف است (5).

 1- غیبة نعمانى ص 297.
2- برترین هاى فرهنگ مهدویت در مطبوعات ص 54.
3- الغدیر ج7ص، 14.
4- شیفتگان حضرت مهدى (ع) ج 3، ص 172.
5- معارف ومعاریف ج1 ص 284.
:: برچسب‌ها: امام زمان, امام زمان (عج), پیامک به امام زمان, امام مهدی(عج)

نویسنده : عشاق المهدی
تاریخ : ۱۳۸٩/۱۱/۳