پرچم پیش از قیام

در پاره اى روایات آمده است که هر پرچمى پیش از قیام قائم برافراشته شود، پرچمدار آن طاغوت است. (1)
برخى افراد از این روایات، براى مشروع نبودن تشکیل حکومت در عصر غیبت کبرى استفاده کرده اند. حتى برخى، از روایت امام سجاد(ع) که مى فرماید:


 به خدا سوگند، هیچ یک از ما، پیش از قیام خروج نمى کند، مگر این که مثل او، مانند جوجه اى است که پیش از محکم شدنِ بال هایش، از آشیانه پروازکرده باشد .
در نتیجه کودکان، او را گرفته و با او به بازى مى پردازند(2)، نتیجه گرفته اندکه قیام براى تشکیل حکومت اسلامى، نه تنها بی نتیجه است که گرفتارى وناراحتى اهل بیت(ع) را نیز پی دارد.
در جاى خود پاسخ داده شده است که این روایت اولا: اصل جواز قیام را رد نمى کند، بلکه پیروزى را نفى مى کند، زیرا اگر نفى جوازکنند، قیام امام حسین(ع) وقیام زید بن على وحسین بن على شهید فخ و ... را محکوم کرده اند، با این که بدون تردید این قیام ها مورد تأیید ائمه(ع) بوده است . ثانیا: عدم پیروزى قیام، دلیل بر نفى تکلیف به قیام نیست.
مشروع بودن یا نبودن تشکیل حکومت در عصر غیبت، همراه با موافقان ومخالفان وادله آن ها، در جاى خود بحث شده است.

1- وسائل ا لشیعه ج 1 1، ص37 , مستدرک الوسائل، ج 11ص 34.
2- وسائل الشیعه ج 11 ص 36 ,مستدرک الوسائل ج 11ص 37.
:: برچسب‌ها: امام زمان, امام زمان (عج), پیامک به امام زمان, امام مهدی(عج)

نویسنده : عشاق المهدی
تاریخ : ۱۳۸٩/۱۱/٤