عیسى بن مهدى جواهرى

ازکسانى است که به نشگاه قبله موعود شرفیاب شده است (1).
مى گوید: آن چنان از شوق دیدار مدهوش شدم، که پنداشتم عقل از سرم بریده است. حضرت بقیة الله (ع) فرمود: اى عیسى اگر تکذیب منکران نبود به تو افتخار دیدار نمى دادیم، که مى گویند: کجاست؟ ازکى است؟ کجا متولد شده؟ چه کسى او را دیده؟ چه نشانه هایى از او دیده اید؟ چه خبرهایى از او به شما رسیده است؟ چه معجزاتى از او سر زده است؟ اى عیسى آن چه دیدى به دوستان ما بازگوکن. ولى هرگز به دشمنان ما مگوکه از این-کرامت ها- محروم گردى (2). 

 1- روزگار رهایی ج1ص 163.
2- منتخب الاثر ص 697.
:: برچسب‌ها: امام زمان, امام زمان (عج), پیامک به امام زمان, امام مهدی(عج)

نویسنده : عشاق المهدی
تاریخ : ۱۳۸٩/۱۱/۱۱