کذاب مفتر

 به معناى بسیار دروغگوى افترا زننده است
. این تعبیر در توقیع معروف حضرت به على بن محمد سمرى آمده است. حضرت در آن توقیع مى فرماید: ...


تو در فاصله شش روز مى میرى کارهاى خود را انجام بده و به هیچ کس وصیت نکن که پس از تو جانشینت با شدکه غیبت دوم )کبرى (واقع شد و ظهورى نیست، مگر پس از اذن خداوند ... به زودى از شیعیان من، کسانى ادعاى مشاهده و دیدن مرا مى کنند. آگاه باشید هرکس قبل از خروج سفیانى و صیحه آسمانى ادعا کند که مرا دیده است، اوکاذب مفتر دروغگوى افتراء زننده است...(1).
گروهى از بزرگان شیعه بر این باورندکه در زمان غیبت کبرى، امکان ارتباط با امام زمان (ع) براى شیعیان وجود ندارد و برابر دستور حضرت، مدعى دیدار را باید تکذیب کرد . مهم ترین و معتبرترین دلیل آنان، توقیع مذکور است که برابر این توقیع، مدعى مشاهده، کذاب مفتر است و ادعاى وى قابل پذیرش نیست.
البته گروهى دیگر از علماء شیعه بر این باورند که در غیبت کبرى امکان ارتباط با حضرت وجود دارد(2) .

  1- کمال الدین ص 516.
2- چشم به را ه مهدى، ص 44
:: برچسب‌ها: امام زمان (عج), امام زمان, امام مهدی(عج), پیامک به امام زمان

نویسنده : عشاق المهدی
تاریخ : ۱۳۸٩/۱۱/۱۱