افضل الاعمال

  در روایات مربوط به انتظار، عبارات ا فضل الاعمال وافضل العبادة بسیار به کار رفته ست.
پیامبراکرم(ص) فرمود: افضل العبادة انتظار الفرج(1) و در حدیث دیگرى مى فرماید:
افضل اعمال امتی انتظار فرج من الله (2)این مضمون دراحادیث بسیارى واردشده است:امیر مؤمنان على(ع) مى فرماید:افضل العباده الصمت و انتظا رالفرج برترین عبادت، سکوت )از بیهوده گویى( وانتظار فرج است.
امام سجاد(ع) نیز فرمود:انتظار فرج از برترین اعمال است.
وامام جواد(ع) فرمود: برترین عمل شیعیان ماانتظار فرج است.

1- بحار الانوار ج 52 ص 25.
2- بحار الانوار ج 52 ص 122.
:: برچسب‌ها: امام زمان (عج), امام زمان, پیامک به امام زمان, امام مهدی(عج)

نویسنده : عشاق المهدی
تاریخ : ۱۳۸٩/۱۱/٢۱