سالروز امامت امام زمان برمنتظرانش مبارک باد

نهم ربیع الاول
سالروز آغاز ولایت و امامت و زعامت

آخرین سحاب رحمت و یگانه ذریه ذخیره دودمان آل طاها
حضرت مهـدی مـوعـود (عج)
بر منتظران و چشم انتظــاران ظهــور تبریک و تهنیت باد.


نهم ربیع الاول
سالروز آغاز ولایت و امامت و زعامت
آخرین سحاب رحمت و یگانه ذریه ذخیره دودمان آل طاها
حضرت مهـدی مـوعـود (عج)
بر منتظران و چشم انتظــاران ظهــور تبریک و تهنیت باد.

مهدى جان !بیا و ببین که دست ها آماده رویش اند.

بیا در این غروب بى کسى و تنهایى ترانه سبز روئیدن را در گوش باغ زمزمه کن.

بگذار ساحل در دریاى آغوشت جان بسپارد و مرغان دریایى بر فانوس شانه هایت

به امید فرداهایى روشن پرواز کنند.
:: برچسب‌ها: سالروز امامت امام زمان برمنتظرانش مبارک باد

نویسنده : عشاق المهدی
تاریخ : ۱۳۸٩/۱۱/٢٤