ویژگیها و تکالیف2

احترام کردن نزدیکان و منسوبین به آن حضرت‏

خواه قرابت و خویشاوندى و وابستگى آنان جسمانى باشد و خواه روحانى، مانند: سادات علوى، و علماى دینى و برادران ایمانى، زیرا که احترام و تجلیل ایشان در حقیقت احترام و توقیر آن جناب - سلام اللَّه علیه - است، و این چیزى است که از نحوه معاشرت و آداب خردمندان مشاهده مى‏کنیم که شیوه آنان چنین است که فرزندان و برادران و نزدیکان اشخاص بزرگ را به خاطر تعظیم و بزرگداشت آن اشخاص بزرگ احترام و تجلیل مى‏کنند،


 و تفاوت مراتب احترام و توقیر ایشان از جهت تفاوت مراتب منسوبین مى‏باشد، و چنین مى‏دانند که احترام و تعظیم‏شان در حقیقت به آن اشخاص بزرگ بر مى‏گردد، و ترک کردن احترام و توقیر ایشان را سب شمردن شأن و شخصیّت آن اشخاص مى‏دانند، و این چیزى است که هیچ عاقلى در آن تردید نمى‏کند.
و امامان ماعلیه السلام در تعدادى از احادیثى که از ایشان روایت شده بر این معنى دلالت فرموده‏اند که بعضى از از آن‏ها را در امور سى و یکم و سى و هفتم و چهل و هشتم و غیر این‏ها آورده‏ایم، اضافه بر آنچه در امر شصت و هشتم خواهى شنید، که نیز به فحوى یا منطوق بر این مطلب دلالت دارد، پس بر تو باد که به آن‏ها مراجعه نمایى و در آن‏ها دقّت کنى، و بر احترام منسوبین آن حضرت‏علیه السلام از سادات و علما و مؤمنین مواظبت و مداومت داشته باشى، و به حسب شئون و مراتب ایشان در علم و تقوى و پرهیزکارى و آنچه مایه نزدیک شدن و محبوبیّت یافتن نزد آن بزرگوار است، آن‏ها را تجلیل و توقیر کنى، تا به تقرُّب و محبوب شدن نزد آن حضرت‏علیه السلام نایل شوى و سعادت یابى. از خداى تعالى خواستارم که مرا و همه دوستداران آن جناب را توفیق دهد، بمنِّهِ و کَرَمِهِ
:: برچسب‌ها: امام زمان (عج), امام زمان, امام مهدی(عج), درد دل با امام زمان (عج)

نویسنده : عشاق المهدی
تاریخ : ۱۳۸٩/۱٢/۱۳