فضائل زیارت عاشورا

امّا فضائل زیارت عاشورا; بر حسب آنچه در فرمایش حضرت امام محمّد باقر (علیه السلام) و حضرت صادق (علیه السلام) در روایت علقمه و صفوان است، بیست و دو امر است:


اوّل: ثواب دوازده هزار حج.
.
دوم: ثواب هزار هزار جهاد.
.
سوّم: ثواب دو هزار هزار عمره؛ که همه آنها را با حضرت رسول (صلی الله علیه وآله) و ائمّه اطهار (علیهم السلام) بجا آورده باشد.
.
چهارم: ثواب مصیبت هر پیامبری از اوّلین تا آخرین.
.
پنجم:ثواب مصیبت هر رسولی.
.
ششم: ثواب مصیبت هر وصیّی تا روز قیامت.
.
هقتم:ثواب مصیبت هر صدّیقی تا روز قیامت.
.
هشتم: ثواب هر شهیدی تا روز قیامت.
.
نهم: بلندی مقام او صد هزار هزار درجه.
.
دهم: نوشته شدن هزار هزار حسنه.
.
یازدهم: محو شدن هزار هزار گناه.
.
دوازدهم: رسیدن به درجه شهدای با آنحضرت تا حدّی که به هیئت آنها محشور شود، و در مقامات آنها داخل شود.
.
سیزدهم: ثواب زیارت هر پیامبری.
.
چهاردهم: ثواب زیارت هر رسولی.
.
پانزدهم: ثواب زیارت هر کسیکه زیارت نموده است آنحضرت را از آن روزی که شهید شده اند.
.
شانزدهم: جواب سلام از آنحضرت (علیه السلام) بجهت قبولی زیارت او.
.
هفدهم: قضاء و بر آورده شدن حوائج هرقدر و هرچند بزرگ باشد.
.
هجدهم: سرور قلب بر وجه دوام و همیشگی و روشنی چشم بواسطه رسیدن به آنچه طالب باشد.
.
نوزدهم: فوز به بهشت.
.
بیستم: سلامتی از آتش.
.
بیست و یکم: قبول شدن شفاعت او برای هر کس که از خویش و بیگانه، گرچه مستحق آتش جهنّم باشند، جز دشمنان اهلبیت (علیهم السلام).
.
بیست و دوّم: ضمانت مؤکّده از حضرت صادق (علیه السلام) و از حضرت امام محمّد باقر (علیه السلام) و از حضرت امام زین العابدین (علیه السلام) و از حضرت ابی عبدالله (علیه السلام) و از حضرت مجتبی (علیه السلام) و از حضرت امیرالمؤمنین (علیه السلام) و از حضرت رسول (صلی الله علیه وآله) و از جبرئیل (علیه السلام) و از حضرت احدیّت جلّ شأنه در حقّ زائر به این زیارت آنکه زیارت او مقبول و سعی او مشکور، یعنی که هیچ مانعی سبب ردّ آن نشود.
.
.
..
.لواء الانتصار / فضایل زیارت عاشورا
_________________
:: برچسب‌ها: فضائل زیارت عاشورا

نویسنده : عشاق المهدی
تاریخ : ۱۳۸۸/۱٠/٦