.:. نگاهی کوتاه به مواردی پیرامون عاشورا.:.

.: حوادث و دگرگونى در عالم

حوادثى بعد از واقعه کربلا در عالم هستى رخ داده که ذکر آن مطالب، ایمانِ مؤمنان را تقویت مى کند و تشکیک منافقان را برطرف مى سازد.
البته در بحث با اهل سنّت، نقل این قضایا از کتاب هاى معتبر آنان و ذکر سند آن، جاى هیچ حرفى را براى آنان باقى نمى گذارد. منابع زیر براى این بررسى به کار مى آیند:


حوادثى بعد از واقعه کربلا در عالم هستى رخ داده که ذکر آن مطالب، ایمانِ مؤمنان را تقویت مى کند و تشکیک منافقان را برطرف مى سازد.
البته در بحث با اهل سنّت، نقل این قضایا از کتاب هاى معتبر آنان و ذکر سند آن، جاى هیچ حرفى را براى آنان باقى نمى گذارد. منابع زیر براى این بررسى به کار مى آیند:

دلائل النبوه ابوبکر بیهقى،
معرفة الصحابه ابونعیم اصفهانى،
سیر اعلام النبلاء شمس الدین ذهبى،
البدایة والنهایه ابن کثیر دمشقى،
مجمع الزوائد ابوبکر هیثمى،
تاریخ الخلفاء جلال الدین سیوطى،
تاریخ مدینة دمشق ابن عساکر دمشقى و کتاب ها و منابع معتبر دیگر.پس از واقعه کربلا و شهادت سیّدالشهداء علیه السلام حوادثى در جهان هستى پدیدار شد که از جمله آن ها کسوف خورشید بود.
حادثه دیگر این که هر سنگى که از زمین برداشته مى شد، زیر آن سنگ خون بود و... .

به چند روایت صحیح السند از کتاب هاى اهل سنّت در این زمینه توجّه کنید که تمام این روایت ها از دیدگاه آنان صحیح هستند.
طبرانى مى نویسد: اُمّ حکیم مى گوید:

قتل الحسین علیه السلام وأنا یومئذ جویریة، فمکثت السماء أیّاماً مثل العلقة;1

زمانى که حسین علیه السلام کشته شد، من زن جوانى بودم. در آن روز آسمان مدّتى سرخ بود.


ابوبکر هیثمى بعد از نقل این روایت از طبرانى مى گوید: راویان سند این حدیث صحیح هستند.
آن گاه ابوبکر هیثمى مى افزاید: ابوقبیل گوید:

لمّا قتل الحسین بن علی علیهما السلام انکسفت الشمس کسفةً حتّى بدت الکواکب نصف النهار، حتّى ظننا أنّها هی;

زمانى که حسین بن على علیهما السلام به شهادت رسید، خورشید گرفت و به گونه اى آسمان تاریک شد که ستارگان پدیدار شدند تا این که گمان کردیم قیامت فرا رسید.2
:: برچسب‌ها: امام حسین (ع)

نویسنده : عشاق المهدی
تاریخ : ۱۳۸۸/۱٠/٦