آیا امام خود را می شناسی ؟

قال ابوالحسن الرضا (ع) فی فضل‌الامام و صفاته:

امام رضا(ع) در بیان فضیلت امام و صفات ایشان می‌فرمایند:

 

«... إن الامامة هی منزلة الانبیاء، و إرث الاوصیاء. إن الامامة خلافة الله و خلافة الرسول صلى‌الله‌علیه‌و‌آله و مقام أمیر‌المؤمنین علیه‌السلام

 و میراث الحسن و الحسین علیهما‌السلام.


« ... همانا امامت مقام پیغمبران و میراث اوصیاء است. همانا امامت خلافت خدا و خلافت رسول خدا (ص) و مقام امیر المؤمنین (ع)

و میراث حسن و حسین علیهما السلام است.

 

إن الامامة زمام الدین، و نظام المسلمین، و صلاح الدنیا و عز المؤمنین. إن الامامة أس الاسلام النامی، و فرعه السامی،

 بالامام تمام الصلاة و الزکاة و الصیام و الحج و الجهاد، و توفیر الفئ و الصدقات، و إمضاء الحدود و الاحکام، و منع الثغور و الاطراف.

همانا امامت زمام دین و مایه نظام مسلمین و صلاح دنیا و عزت مؤمنین است. همانا امامت اساس اسلام پویا و شاخه بلند آن است.

 

 کامل شدن نماز و زکات و روزه و حج و جهاد و بسیار شدن غنیمت و صدقات و اجراء حدود و احکام و نگهدارى مرزها و اطراف به وسیله امام است.  

 

الامام یحل حلال الله، و یحرم حرام الله، و یقیم حدود الله، و یذب عن دین الله، و یدعو إلى سبیل ربه بالحکمة و الموعظة الحسنة و الحجة البالغة.

 الامام کالشمس الطالعة المجللة بنورها للعالم و هی فی الافق بحیث لا تنالها الایدی والابصار.

امام است که حلال خدا را حلال و حرام او را حرام کند و حدود خدا را بپا دارد و از دین خدا دفاع کند و با حکمت و اندرز و حجت رسا

مردم را به طریق پروردگارش دعوت نماید.

 امام مانند خورشید طلوع‌کننده است که نورش عالم را فرا گیرد و خودش در افق است به نحوى که دست‌ها و دیدگان به آن نرسد.

 

الامام البدر المنیر، و السراج الزاهر، و النور الساطع، و النجم الهادی فی غیاهب الدجى و أجواز البلدان و القفار، و لجج البحار.

امام ماه تابان، چراغ فروزان، نور درخشان و ستاره‏ایست راهنما در شدت تاریکى‏ها و رهگذر شهرها و کویرها

و گرداب دریاها (یعنى زمان جهل و فتنه و سرگردانى مردم).

 

الامام الماء العذب على الظماء و الدال على الهدى، و المنجی من الردى. الامام النار على الیفاع، 

 الحار لمن اصطلى به و الدلیل فی المهالک، من فارقه فهالک.

امام آب گواراى زمان تشنگى و رهبر به سوى هدایت و نجات‌بخش از هلاکت است، امام آتش روشن روى تپه (رهنماى گم‌گشتگان) است،

 وسیله گرمى سرمازدگان و رهنماى هلاکت‏گاه‌هاست؛ هر که از او جدا شود هلاک شود.

 

الامام السحاب الماطر، و الغیث الهاطل و الشمس المضیئة، و السماء الظلیلة، و الارض البسیطة،

و العین الغزیرة، و الغدیر و الروضة.

امام ابریست بارنده، بارانیست شتابنده، خورشیدیست فروزنده سقفى است سایه دهنده، زمینى است گسترده،

 چشمه‏ایست جوشنده و برکه و گلستان است.

 

الامام الانیس الرفیق، و الوالد الشفیق، و الاخ الشقیق، و الام البرة بالولد الصغیر، و مفزع العباد فی الداهیة النآد...»

امام همدم و رفیق، پدر مهربان، برادر برابر، مادر دلسوز به کودک، و پناه بندگان خدا در گرفتارى سخت است...»

 ادامه دارد
:: برچسب‌ها: امام زمان (عج), درد دل با امام زمان (عج), امام زمان, امام مهدی(عج)

نویسنده : عشاق المهدی
تاریخ : ۱۳۸۸/۱٠/۸