نواب اربعه14

وظایف نواب خاص

نایبان خاص حضرت، تلاش ها وکوشش هاى صادقانه و دلسوزانه اى در جنبه هاى مختلف اجتماعى، سیاسى، فرهنگى، علمى و... داشتند، اما عمده وظایف و فعالیت هاى اساسى که مشترک بین همه آن هاست، عبارت است از:
:: برچسب‌ها: نواب اربعه

:: ادامه مطلب
نویسنده : عشاق المهدی
تاریخ : ۱۳۸٩/٩/٩
نواب اربعه13

نیابت خاصه

 آن است که امام، اشخاص معین و مشخصى را نایب خود قرار دهد و به اسم و رسم او را معرفى کند، همان طورى که امام حسن عسکرى(ع)این کار را انجام داد و فرمود: عَمرى و پسرش مورد اعتماد هستند، هر چه آن ها به تو برسانند از من مى رسانند و آن چه به تو بگویند از جانب من مى گویند .(1)
:: برچسب‌ها: نواب اربعه, امام زمان

:: ادامه مطلب
نویسنده : عشاق المهدی
تاریخ : ۱۳۸٩/٩/٩
نواب اربعه12

نوبختیه

نام محله و مقبره اى در بغداد است .
ابونصر هبة اله گفت: محله نوبختیه، در دروازه اى است که از آن جا به درب آجر مى روند و درب آجر، محله اى از محله هاى نهرطابق در بغداد است و نهر طابق، در سمت غربى بغداد مى باشد. اما مقبره نوبختیه در مقابر قریش است که امام موسى کاظم )ع ( در آن جا دفن شده و در سمت غربى بغداد است.
قبر حسین بن روح در نوبختیه است و نوبختیه، در قسمت غربى بغداد قرار دارد، اما دکتر جاسم حسین در پاورقى کتابش- تاریخ سیاسى غیبت امام دوازدهم عج - و سید محسن امین در اعیان الشیعه، قبر وى را در سمت شرقى بغداد مى دانند(1).

  1- زندگانى نوا ب خاص امام زمان )عج(، على غفارزاد ص277
:: برچسب‌ها: نواب اربعه, امام زمان, درد دل با امام زمان (عج)

نویسنده : عشاق المهدی
تاریخ : ۱۳۸٩/٩/٩
نواب اربعه11

نواب اربعه

سفیران چهارگانه امام زمان (ع) در غیبت صغرى بودند.
در تمام مدت غیبت صغرى، این چهار نفر میان امام زمان (ع) و مردم واسطه بودند و آنان نامه ها و عرایض شیعیان را به امام غایب مى رساندند و به دستور حضرت، به آنان پاسخ مى دادند . این پاسخ ها به صورت توقیع از ناحیه مقدسه صادر مى گردید.
مرحوم مجلسى همه این توقیعات را در بحارالانوار آورده است . آن چهار نفر عبارتند از:
1- ابو عمرو عثمان بن سعید عمرى
2- ابو جعفر محمد بن عثمان عمرى
3- ابوالقاسم حسین بن روح نوبختى
4- ابوالحسن على بن محمد سمرى

  1- زندگانى نوا ب خاص امام زمان )عج(، على غفارزاد ص 277.
2- سوره صف 8
. 3- سوره زمر69.
:: برچسب‌ها: نواب اربعه

نویسنده : عشاق المهدی
تاریخ : ۱۳۸٩/٩/٩
نواب اربعه10

محمدبن نفیس

وکیل حسین بن روح- نائب سوم- در اهواز بود.
اولین توقیع امام زمان(ع) در دوره حسین بن روح به دست ایشان منتشرشد. حسین بن روح نخستین بخشنامه را به محمد بن نفیس، وکیل اهواز در پنجم شوال 305 صادرکرد و در آن او را به سِمَت خود ابقاء نمود. (1)

  1- آخرین امید داود الهامی ص125
:: برچسب‌ها: نواب اربعه, امام زمان (عج), امام زمان, درد دل با امام زمان (عج)

نویسنده : عشاق المهدی
تاریخ : ۱۳۸٩/۸/۳٠
نواب اربعه9

محمد بن عثمان

دومین نائب از نواب اربعه امام زمان (ع) و فرزند نائب اول- عثمان بن سعید- است.
در زمان حیات پدرش از طرف امام حسن عسکرى(ع) به نیابت امام غائب معرفى شده بود و عثمان بن سعید به هنگام مرگ خود، امر نیابت را به دستور امام زمان)ع ( به فرزند خود محمد سپرد شیعیان به عدالت، وثاقت و امانت دارى او اتفاق نظر داشتند.
توقیعات حضرت در امور مهم دینى، در طول زندگانى او با همان خطَى که در زمان پدرش عثمان بن سعید صادر مى شد، به دست او صادر مى گشت و به شیعیان مى رسید . شیعیان جز او کسى را به نیابت نمى شناختند و علائم وکراماتى هم از او نقل شده است(1).
:: برچسب‌ها: نواب اربعه, امام زمان (عج), امام زمان, درد دل با امام زمان (عج)

:: ادامه مطلب
نویسنده : عشاق المهدی
تاریخ : ۱۳۸٩/۸/۳٠
نواب اربعه8
نویسنده : عشاق المهدی
تاریخ : ۱۳۸٩/۸/۳٠
نواب اربعه7

على بن محمد سمرى

 چهارمین و آخرین نایب از نوَاب خاص امام زمان (ع)، ابو الحسن على بن محمد سمرى است که پس از حسین بن روح عهده دار مقام نیابت گردید. موثق بودن و جلالت او مشهورتر از آن است که ذکر شود. نیابت او از طرف امام زمان (ع) به سفارش حسین بن روح صورت گرفت. (1)
:: برچسب‌ها: نواب اربعه, امام زمان (عج), امام زمان, درد دل با امام زمان(عج)

:: ادامه مطلب
نویسنده : عشاق المهدی
تاریخ : ۱۳۸٩/۸/٢٩
نواب اربعه6

عثمان بن سعید

 ابوعمرو عثمان بن سعید عمرى، نخستین سفیر حضرت مهدى (ع) بود و در سامرا اقامت داشت.
وى از سوى امام هادى و امام عسکرى (ع) وکیل و نماینده بود. وى مورد اعتماد امام هادى (ع) بود و آن حضرت به یاران خود مى فرمود: ابوعمرو مردى ثقه و امین است وهرچه به شما بگوید از جانب من است، وآن چه به شما مى رساند از جانب من مى رساند . عثمان بن سعید امام حسن عسکرى (ع) را غسل داد وکفن و حنوط کرد و به خاک سپرد. (1)
:: برچسب‌ها: نواب اربعه, امام زمان (عج), امام زمان, مهدویت

:: ادامه مطلب
نویسنده : عشاق المهدی
تاریخ : ۱۳۸٩/۸/٢٩
نواب اربعه5

خاندان نوبختى

از خاندان هاى معروف بغداد وایرانى نژاد بودند.
آنان با پذیرش اسلام، به دربار عباسیان راه یافتند واز راه نشر علوم وحکمت، خدمات شایانى کردند . بسیارى از افراد این خاندان دردستگاه خلافت، مناصب ادارى ودیوانى داشتند و چند تن به وزارت رسیدند. حسین بن روح (نائب خاص حضرت) خود از این خاندان بود.
:: برچسب‌ها: نواب اربعه, امام زمان (عج), امام زمان, درد دل با امام زمان(عج)

:: ادامه مطلب
نویسنده : عشاق المهدی
تاریخ : ۱۳۸٩/۸/٢٩
نواب اربعه4

حسین بن روح

سومین نائب خاص از نواب اربعه ابوالقاسم حسین بن روح نوبختى است. وى در میان شیعیان بغداد، از اشتهار خاصى برخوردار بود و یکى از افراد مورد اطمینان و اعتماد محمد بن عثمان عمرى به شمار مى رفت.
بعد از ابوسهل اسماعیل بن على مشهورترین افراد خاندان نوبختى، ابوالقاسم حسین بن روح بن ابى بحر است و عمده اشتهار او به واسطه مقام دینى بزرگى است که در میان شیعه امامیه دارد و از نواب اربعه حضرت قائم(ع) محسوب مى شود. (1)
:: برچسب‌ها: نواب اربعه, امام زمان (عج), امام زمان, امام حسین (ع)

:: ادامه مطلب
نویسنده : عشاق المهدی
تاریخ : ۱۳۸٩/۸/٢٤
نواب اربعه3

حاجز بن یزید

 یکى از وکلاى حضرت در بغداد و معاون اول عثمان بن سعید بود.
حسن بن عبدالمجید می گوید: درباره حاجزبن یزید به شک افتادم، سپس مالى جمع کردم و به سامرا رفتم نامه اى به من رسید که درباره ما وکسى که به امر ما جانشین ما مى شود شک روا نیست؛ هر چه همراه دارى به حاجزبن یزید تحویل بده . (1)
وى ملقب به حاجز وشاءِ بود و روایات تصریح دارد که حاجز، از وکلاى مورد اعتماد امام زمان (ع) بوده و تا آخر هم در این سمت باقى مانده است. (2)

  1- اصول کافى ج 2 ص461
. 2- آخرین امید داود الهامى ص 87 و 511
:: برچسب‌ها: نواب اربعه, امام زمان (عج), امام زمان, امام حسین (ع)

نویسنده : عشاق المهدی
تاریخ : ۱۳۸٩/۸/٢٤
نواب اربعه2

چهارمین نائب خاص

 چهارمین و آخرین نائب خاص حضرت مهدى (ع)، على بن محمد سَمرى بود.
موثق بودن وجلالت وقدر این شخص، مشهورتر از آن است که ذکر شود ... ونیابت او از طرف امام زمان (ع(، به وصیت حسین بن روح صورت گرفت(1).
وى از خاندانى متدین و ضیعه بوده که در خدمتگزارى به سازمان امامیه از شهرت بسیارى برخوردار بودند(2).

  1- تنقیح المقال ج 2. ص 503.
2- آخرین امید داود الهامى109
:: برچسب‌ها: نواب اربعه, امام زمان (عج), امام زمان, درد دل با امام زمان (عج)

نویسنده : عشاق المهدی
تاریخ : ۱۳۸٩/۸/٢٤
نواب اربعه1

تناثرنجوم

به معناى فرو ریختن ستاره وکنایه ازکثرت درگذشت علما ومحدثان است.
سال 329هـ. ق را سال تناثر نجوم نامگذارى کرد ه اند (1) همان سالى که على بن محمد سمرى نائب چهارم امام زمان (ع) رحلت کرد.
مرحوم کلینى صاحب کافى، و على بن بابویه قمى نیز از جمله کسانى هستندکه در این سال وفات یافتند (2)
.

  1- تتمة المنتهى ص3 30 , سفینة ا لبحا ر، ج6، ص 432.
2- بحا رالانوار ج 58 ص233
:: برچسب‌ها: نواب اربعه, امام زمان (عج), امام زمان, درد دل با امام زمان (عج)

نویسنده : عشاق المهدی
تاریخ : ۱۳۸٩/۸/٢٤