زمینه سازى غیبت

علاوه بر این امام عسکرى (ع) تنها به عده اى خاص وقلیل از شیعیان ویا عده اى کم از دیگران به منظور اتمام حجت، فرزند خود امام مهدى (ع) را نشان مى دادند.

قسمت مهمى از این امر را امام (ع) با احادیث و فرمایش ها و نامه هاى خود محقق مى فرمود. ازآن جا که بیان تفصیلى این مطلب مجال وسیعى مى خواهد در این جا به ذکر یک نامه از حضرت عسکرى (ع) دراین زمینه اکتفا مى کنیم. این نامه را حضرت به ابوالحسن على بن الحسین بن بابویه قمى مرقوم فرمودند:

بر تو باد به صبر وانتظار فرج، چرا که پیامبر خدا(ص) فرمود: برترین اعمال امت من انتظار فرج است. پیوسته شیعیان ما در غم و اندوه خواهند بود تا فرزندم (مهدى) ظاهر شود. همو که پیامبر خدا وعده فرموده که زمین را پرازعدل و داد خواهد کرد، همانگونه که پر از ظلم و جور شده باشد.

اى شیخ بزرگوار من خود صبرکن وتمام شیعیان مرا نیز امر به صبر در برابر سختى ها، مبارزات، شهادت ها و سایر مشکلات در راه خدا بنما چرا که زمین از آن خداست و حکومت آن را به بندگانى که خود بخواهد، خواهد داد وعاقبت از آن تقوى پیشگان است. سلام بر تو وهمه شیعیان باد... (1)

این پیام امام یازدهم حضرت عسکرى (ع) به همه ماست: صبر وانتظار فرج صبر در مقابل ناملایمات وسختى هاى دوران غیبت و ا نتظار فرج امام عصر(ع)(2)

 

 

1. مناقب ابن شهرآشوب، ج 4، ص 425.

 

/ 0 نظر / 2 بازدید