چگونگى غیبت 5

در فرازهایى از «دعاى ندبه» مى خوانیم:
«بنفسى انت من مغیّب لم یخل منّا بنفسى انت من نازح ما نزح عنّا»(1)
به جانم سوگند که تو آن نهان شده اى که بیرون از جمع ما نیستى.
به جانم سوگند که تو آن دور شده اى که از ما دورى ندارى.
تعبیر زیباى «نهان شده اى که همیشه باماست» و «دور شده اى که به ما نزدیک است»، نوید بخش «حضور مستمر» امام زمان(علیه السلام) در جمع شیعیان و محبّین است.
در این کلام یا تضادّى نیست از آن رو که مى تواند «همیشه با ما باشد» ولى چون شناخته نمى شود «نهان شده و مستور» به شمار آید.
و یا اگر ظاهراً تضادّى باشد، قابل حلّ است از آن جهت که «دور شده» از عموم مردم به حساب مى آید، لکن به خاصّان و موالیان خود «نزدیک» است.

  1ـ مفاتیح الجنان.

/ 0 نظر / 2 بازدید