حدیث دل

امام زمان(عج)

ما هرگز امور شما را مهمل نگذاشته وشما را فراموش نمی کنیم واگر عنایت وتوجهات ما نبود.مصائبوحوادث زندگی شما رادر بر می گرفت ودشمنان.شما رااز بین می بردند.

صحیفه امام زمان (عج)ص ١٢٠

/ 0 نظر / 8 بازدید