شهادت حضرت زهرا (س)

شهادت حضرت زهرا (س)

زمان وقوع: 3 جمادی الثانی سال 11 هجری قمری

امام رضا علیه السلام مى فرماید: «إن فاطمة صدیقة شهیدة»: «همانا فاطمه راستگو و شهیده است».(2)

در این روز در سال 11 هجری بنابر قول 95 روز، در روز سه شنبه شهادت حضرت بتول عذراء مظلومه مضروبه حضرت سیدة النساء فاطمه زهرا علیها السلام به وقوع پیوسته است.(3)

بعد از شهادت و دفن پیامبر صلى الله علیه و آله سه بار به منزل امیرالمؤمنین و فاطمه زهرا علیهما السلام هجوم آورده، و در هر بار به طریقى جسارت به اهل بیت علیهم السلام کردند. در یکى از این دفعات، که در منزل آن حضرت را آتش زدند و به زور وارد منزل شدند، حضرت صدیقه علیها السلام پشت در بودند.

با اینکه مى دانستند آن حضرت پشت در است، با لگد و فشار در را باز کردند، و میخِ در سینه آن مخدره را آزرد و محسن علیه السلام سقط شد و پهلوى آن حضرت شکست. آن حضرت بیهوش روى زمین قرار گرفت، و حضرت مولى الموحدین علیه السلام را با سر و پاى برهنه و دست بسته به طرف مسجد بردند.

وقتى حضرت زهرا علیها السلام به هوش آمدند به دنبال امیرالمؤمنین علیه السلام رفتند، و از بردن آن حضرت به مسجد مانع شدند. داخل کوچه جلو چشم همسرش اسد اللَّه الغالب امیرالمؤمنین على بن ابىطالب علیهما السلام، با تازیانه و غلاف شمشیر بر بدن حضرت صدیقه شهیده علیها السلام زدند که طبق بعضى روایات از بازوى آن حضرت خون جارى شد و باز بیهوش روى زمین قرار گرفتند.

روزهاى حزن فاطمه علیها السلام
بعد از این وقایع و فجایع آن حضرت بعضى روزها با دلى شکسته و محزون کنار قبور شهداى اُحد مىرفت و مىگریست، و مرگ خود را از خداوند طلب مىکرد، تا اینکه آهسته آهسته درد و جراحتهاى بدن بیشتر شد، و از آن به بعد نزدیک مدینه زیر درختى مىنشست و گریه و ناله مىکرد. منافقین آن درخت را هم بریدند. بعد از آن امیرالمؤمنین علیه السلام در آنجا سایبانى ساختند که مشهور به «بیت الاحزان» شد.

روز به روز بر شدت بیمارى بىبى افزوده مىشد. سینه شکسته و مجروح، بازوى وَرم کرده، صورت نیلى، محسن سقط شده، غم پیامبر صلى الله علیه و آله، مظلومیت امیرالمؤمنین علیه السلام، کار را به جایى رساند که آن حضرت در بستر بیمارى افتاد، و وصیتهاى خویش را به امیرالمؤمنین علیه السلام فرمود: «شبانه مرا از زیر پیراهن غسل بده و کفن کن و دفن نما. قبرم مخفى باشد و ابوبکر و عمر در تشییع و نماز من حاضر نشوند.(4) عایشه و غیر عایشه نیز بر جنازه من حاضر نشوند».(5)

مدینه در شهادت فاطمه علیها السلام
روز شهات آن حضرت، مدینه مثل روز شهادت خاتم الانبیاء صلى الله علیه و آله شده بود. کوچک و بزرگ از زن و مرد، نالان و گریان بودند. بدن مطهر آنحضرت شبانه غسل داده شد و هنگام غسل، امیرالمؤمنین و حسنین و زینبین علیهم السلام و فضه خادمه و اسماء بنت عمیس حاضر بودند. سپس عدهاى از گلهاى سر سبد اصحاب امیرالمؤمنین علیه السلام: سلمان، ابوذر، مقداد، عمار و ... حاضر شدند و بدن را دفن کردند.

در بقیع، چهل صورت قبر ترتیب دادند و بر آنها مقدارى آب ریختند.(6) فرداى آن روز منافقین قصد نبش قبر را نمودند، ولى امیرالمؤمنین علیه السلام اجازه نفرمودند.

احتمالات در محل دفن آن حضرت متعدد است، ولى زیارت آن حضرت در مسجد النبى صلى الله علیه و آله، حجره خود آن حضرت - که در زمان ما جزء صحن مسجد است - بین محراب و منبر، و در بقیع وارد شده است.

مدت عمر آن مخدره مظلومه 18 سال و 60 روز یا 90 روز است. سال شهادت یازدهم هجرى است.

اقوال در شهادت حضرت زهرا علیها السلام
اقوال در شهادت حضرت زهرا علیها السلام چنین است:

1. چهل روز بعد از شهادت پیامبر صلى الله علیه و آله (8 ربیع الثانى).(7)
2. چهل و پنج روز (سیزدهم ربیع الثانى).(8)
3. شصت روز بعد از شهادت پیامبر صلى الله علیه و آله.(9)
4 . هفتاد و دو روز بعد از شهادت پیامبر صلى الله علیه و آله.(10)
5 . هفتاد و پنج روز بعد از شهادت پیامبر صلى الله علیه و آله.(11)
6 . نود روز بعد از شهادت پیامبر صلى الله علیه و آله.(12)
7. نود و پنج روز بعد از شهادت پیامبر صلى الله علیه و آله (سوم جمادى الآخر).(13)
8 . صد روز بعد از شهادت پیامبر صلى الله علیه و آله (هشتم جمادى الآخر).(14)
9 . صد و دوازده روز بعد از شهادت پیامبر صلى الله علیه و آله (20 جمادى الآخر).(15)
10. 4 ماه بعد از شهادت پیامبر صلى الله علیه و آله.(16)
11. روز 21 رجب.(17)
12. 25 رجب.(18)
13. سوم ماه رمضان.(19)
14. 8 ماه بعد از شهادت پیامبر صلى الله علیه و آله.(20)

درباره شهادت حضرت زهرا علیها السلام جا دارد مرورى بر منابع مربوط به آن داشته باشیم.

درباره آتش زدن درِ خانه به این مدارک مراجعه کنید:

عوالم: ج 11 ص 343 441 404 400. مؤتمر علماء بغداد: ص 137 - 135. اثبات الوصیة: ص 143. الغدیر: ج 6 ص 391. ارشاد القلوب دیلمى به نقل بحار الانوار. کشف المراد: ص 403 - 402 . نوائب الدهور: ص 192. حلیة الابرار: ج 2 ص 652.

درباره اینکه چگونه پهلوى آن حضرت را شکستند، به این مدارک مراجعه کنید:

فرائد السمطین: ج 2 ص 35 - 34. امالى صدوق: ص 101 - 99. اثبات الهداة: ج 1 ص 281 - 280. البلد الامین: ص 552 - 551 . طریق الارشاد: ص 465 . اقبال الاعمال: ص 625. بحار الانوار: ج 97 ص 200، ج 28 ص 270 - 268. عوالم: ج 11 ص 404 - 400 .

درباره اینکه حضرت صدیقه علیها السلام را کتک زدند، به این کتب مراجعه کنید:

اثبات الهداة: ج 1 ص 281 - 280. ارشاد القلوب دیلمى: ص 295. المحتضر: ص 109. امالى صدوق: ص 118 101 99. مناقب ابن شهر آشوب: ج 2 ص 209. تفسیر برهان: ج 2 ص 434 . حلیة الابرار: ج 2 ص 652. الخطط للمقریزى: ج 2 ص 346. سیرة الائمة الاثنىعشر: ج 1 ص 132. اعلام النساء: ج 4 ص 124. فرائد السمطین: ج 2 ص 35 - 34. کتاب سلیم بن قیس: ج 2 ص 907 675 674 587 586 585. بحار الانوار: ج 28 ص 299 297. احتجاج: ج 1 ص 216 210.

درباره سیلى و کبودى چشم آن حضرت، به این کتب مراجعه کنید:

سیرة الائمة الاثنى عشر: ج 1 ص 132. مأساة الزهراء3: ج 1 ص 193 -164. الاسرار الفاطمیة: ص 135.

درباره علت شهادت حضرت محسن علیه السلام به این کتب مراجعه کنید:

اثبات الوصیة: ص 143. الوافى بالوفیات: ج 6 ص 17. تراجم اعلام النساء: ج 2 ص317. فرائد السمطین: ج 2 ص 35 - 34. امالى صدوق: ص 101 - 99. بشارة المصطفى: ص 200 - 197.

درباره اینکه آن حضرت شهیده شدند و به مرگ طبیعى از دنیا نرفتند، فرمایش امام رضا علیه السلام کافى است که مىفرمایند: «إنها صدیقة شهیدة» ... «همانا فاطمه علیها السلام راستگو و شهیده است».(21) به مدارک زیر نیز مراجعه کنید:
مزار شیخ مفید: ص 156. مقنعه شیخ مفید: ص 459 . بلد الامین: ص 278 - 198. بحار الانوار: ج 25 ص 373، ج 28 ص 270 268 261 ، ج 29 ص 192 ، ج 43 ص 200 197 170، ج 53 ص 23 ، ج 97 ص 197 - 197. مصباح الزائر: ص 26 - 25. مصباح المتهجد: ص 654. من لایحضره الفقیه: ج 2 ص 574 . تهذیب الاحکام طوسى: ج 6 ص 10. الوافى: ج 14 ص 1371 - 1370. جامع احادیث الشیعة: ج 12 ص 264. القاب الرسول و عترتهعلیهم السلام: ص 43 - 39 .

پس در این روز شیعیان باید به عزادارى آن حضرت قیام نمایند و آن مظلومه را زیارت کنند و ظالمان و غاصبان حق او را نفرین نمایند.
---------------------------------------------
1) اعلام الورى: ج 1 ص 300. کشف الغمة: ج 1 ص 503 . مسار الشیعة: ص 31. توضیح المقاصد: ص 13. مصباح کفعمى: ج 2 ص 597 . مصباح المتهجد: ص 732. بحار الانوار: ج 97 ص 375، ج 43 ص 195.
2) اصول کافى: ج 3 ص 475 .
3) مستدرک سفینة البحار: ج 2 ص 85 .
4) بیت الاحزان: ص 262 - 247. بحار الانوار: ج 43 ص 171. فیض العلام: ص 263 - 258. جنة العاصمة: ص 361 - 351. ریاحین الشریعة: ج 1 ص 293 - 251. مأساة الزهراء علیها السلام: ج 2 ص 76 64 49 48 45 31 18. فاطمة الزهراء علیها السلام بهجة قلب المصطفى صلى الله علیه و آله: ص 885 - 807 . وفاة فاطمة الزهراء علیها السلام مقرم: ص105 - 104. عوالم العلوم جلد سیدة النساء فاطمة الزهراء علیها السلام: ج 2 ص 1121 - 1057.
5) سبعة من السلف: ص 253.
6) بحار الانوار: ج 43 ص 183.
7) بحار الانوار: ج 43 ص 212. جنة العاصمة: ص 350. مروج الذهب: ج 1 ص 403 . روضة الواعظین: ص 130.
8) مناقب ابن شهر آشوب: ج 3 ص 406 .
9) بحار الانوار: ج 43 ص 217.
10) مناقب ابن شهر آشوب: ج 3 ص 406 .
11) الخرائج و الجرائح: ج 2 ص 526 . کافى: ج 2 ص 474 . بحار الانوار: ج 22 ص 545 . اثبات الهداة: ج 4 ص 441 . مناقب: ج 3 ص 406 .
12) بحار الانوار: ج 43 ص 215 - 188.
13) بحار الانوار: ج 43 ص 196 - 170. بیت الاحزان: ص 261. دلائل الامامة طبرى: ص 47 46 45 . جنة العاصمة: ص 355.
14) معارف ابنقتیبه: ص 62.
15) بحار الانوار: ج 43 ص 171. دلائل الامامة: ص 46 . مناقب: ج 2 ص 112.
16) وفاة الصدیقة الزهراء علیها السلام مقرم: ص 115، از الاصابة ابن حجر. مناقب ابن شهرآشوب: ج 3 ص 406 .
17) زاد المعاد: ص 35.
18) وقایع الشهور: ص 126.
19) بحار الانوار: ج 43 ص 214. نور الابصار: ص 42 . مناقب خوارزمى: ج 1 ص 83 . الاصابة ابن حجر: ج 4 ص 380.
20) وفاة الصدیقة الزهراء علیها السلام مقرم: ص 115، از الاصابة ابن حجر.
21) اصول کافى: ج 2 ص 475.

/ 0 نظر / 43 بازدید