حاج اسماعیل دولابی

حاج اسماعیل دولابی :

امام حسین (ع) از دنیا هجرت کردند. امیدوارم من و شما هم در آخرالزمان مهــاجر باشــیم.
هجرت یعنی فکر و همّت‌مان را از آنچه مانع طریقمان است، کم کنیم و متوجه مقصدمان کنیم.
امیدوارم دنیا را بخورید و بریزید و بپاشید ولی یاد نکنید !

/ 0 نظر / 30 بازدید