قائم

این روایت را بنگرید:
((ابو حمزه ثمالی )) می گوید:
((سـاءلت البـاقـر عـلیـه السـلام : یـابـن رسول الله ! الستم کلکم قایمین بالحق ؟
قالی : بلی
قلت : فلم سمی القایم قایما؟
قـال : لمـا قـتـل جـدی الحـسـیـن عـلیـه السـلام ضـجـت المـکـلایکـه الی الله عـزوجـل بـالبـکـاء و النـحـیب ... ثم کشف الله عزوجل عن الایمه من ولد الحسین علیه السلام للمـلایکـه ، فـسـرت المـلایکـه بـذلک ، فـاذا احـدهـم قـایم یـصـلی ، فقال عزوجل : بذلک القایم انتقم منهم . )) (40)
از امـام بـاقـر عـلیـه السـلام پرسیدم : ((ای پسر پیامبر! آیا همه شما قیام کننده به حق نیستید؟ ))
فرمود: ((چرا! ))
گفتم : ((پس چرا آن حضرت قایم نامیده شد؟ ))
فرمود: ((هنگامی که نیای گرانقدرم حسین علیه السلام به شهادت رسید فرشتگان به بـارگـاه خـدا نـاله و شـیـون کـردنـد... خـداونـد امـامـان نـهـگـانـه ، از نـسـل پـاک حـسـیـن عـلیه السلام را به آنها نمایاند و با دیدن آنان شادمان گردیدند که یکی از آنها به نماز ایستاده است و خدا با نشان دادن او به فرشتگان فرمود: من بوسیله این ((قایم )) از قاتلان حسین علیه السلام انتقام خواهم گرفت ))
و امام صادق علیه السلام نیز فرمود:
((سمی ((القایم )) لقیامه بالحق )) (41)
یـعـنـی حضرت مهدی علیه السلام ((قایم )) نامیده شد چرا که قیام شکوهمند او به حق و عدالت است و هدفها و شیوه ها و وسایل او در راه رسیدن به هدف نیز همه و همه بر اساس حق است .

منبع.کتاب مجموعه مطالبی از تلخیصی از کتب مختلف پیرامون امام زمان (عج)

/ 0 نظر / 48 بازدید