آیت الله بهجت (ره)

آیت الله بهجت (ره):
از خدا بخواهیم برساند صاحب کار را... اگر رساند که رساند؛ اگر نرساند، دور نریم از او، دور نریم از رضای او... او میبیند، او میداند، حرفهایی را که ما به هم میزنیم را (او زودتر از خود ما میشنود و میداند)

 

/ 0 نظر / 24 بازدید