نواب1

لذا نمایندگان خاص حضرت در دوران غیبت صغرى، افکار عمومى را براى غیبت کبرى آماده کردند و لزومى به امتدادغیبت صغرى نبود.
2- رهبرى دوستداران امام زمان (ع) و حفظ مصالح اجتماعى شیعیان, یعنى نمایندگان، خلاء وکمبودى که از ناحیه عدم حضور امام (ع) در اجتماع شیعیان پیدا شده بود را پرکردند وامام زمان (ع) توانست به وسیله آنان، رهبرىِ خویش را در جامعه اعمال کند وشیعیان نیز منحرف نشوند. (1)

  2- تاریخ الغیبة الصغری , سید محمد صدر , ص 426.

/ 0 نظر / 2 بازدید