انتظار فَرج

به معناى چشمداشت گشایش گره هاى زندگى از جانب خداوند است (1).
در اصطلاح به معناى چشم به راه بودنِ ظهور حضرت مهدى (ع) است.
1- معارف ومعاریف، ج2 ص 478.

/ 0 نظر / 6 بازدید