بیست گفتار از پیشوایان اسلام درباره امام زمان (ع )

پیامبراسلام (ص )
لو لم یبق من الدنیا یوم لبعث الله رجلا من اهل بیتی یملاءها عدلا کما ملیت جورا.
اگر از عمر دنیا فقط یک روز باقی بماند، خدا در همان روز از خاندان مرا برانگیزد که پهنه زمین را به عدل و داد به گستراند، همانگونه که از بیداد و ستم ، پر شده باشد.
ظاهر شدن امام قایم (ع )در آخر زمان و تشکیل حکومت واحد جهانی بر اساس عدل و ایمانی ، به اندازه ای قطعی و حتمی است که اگر مثلا از عمر دنیا یک روز باقی مانده باشد، باید این پیشگویی تحقق پذیرد، و حداقل بشر، یکی روز، شیرینی دادگری و امنیت و آسایش عمومی را بچشد و پرچم یکتا پرستی و انسانیت بر دنیا سایه اندازد، و بانگ توحید طنین افکند و هدف اصلی پیامبران که گسترش عدالت در میان توده ها است ، در آن روز انجام یابد.
از این رو بنیان گذار عدالت عالم گیر، و به وجود آورنده حکومت واحد جهانی ، فرزند پاک پیامبر اسلام است - که درود خدا برآنان - به پشتیبانی خدا، قیام خواهد کرد، و همه ضد مردمی ها را ریشه کن خواهد ساخت .
آنچه خوبان همه دارند تو تنها داری
امام صادق (ع ):
فی القایم سنه من موسی عمران ، فقلت : و ما سنه موسی بن عمران ؟
قال خفاء مولده و غیبته من قومه .
امام صادق (ع ): در امام قایم (ع )نشانه ای از موسای پیامبر است . راوی گوید: عرض کردم نشانه موسی چیست ؟حضرت فرمود: ولادت پنهانی او و ناپدید شدنش از بنی اسراییل .
امام سجاد (ع ):
فی القایم سنه من نوح و هو طول العمر:
در امام قایم نشانه ای از حضرت نوح می باشد، و آن طول عمر است .
برنامه حکومت امام زمان (ع )
امام صادق (ع ):
سیل ابوعبدالله (ع ) عن سیره المهدی (ع )کیف سیرته ؟ فقال : یصنع کما صنع رسول الله (ص ) یهدم ما کان قبله کما هدم رسول الله امر الجاهلیه ، و یستانف الاسلام جدیدا:
از امام جعفر صادق (ع )پرسیدند، روش و برنامه امام دوازدهم حضرت مهدی (ع ) چیست ؟آن حضرت فرمود: همانگونه که رسول خدا با خرافات و ناراستی های زمان جاهلیت مبارزه کرد و آنها را ویران ساخت ، امام زمان هم پیرایه ها و تحریفهایی که به دست ستمگران به اسلام بسته شده و جان آن را گرفته ، ریشه کن نموده و اسلام راستین را از نو خواهد ساخت .
امامان و رهبران دینی همواره محور حرکتهای تربیتی و هدایت را بر اساس ایجاد جامعه سالم و نگهداری و حفظ آن از انحراف و سقوط قرار می دادند زیر جامعه سالم و اسلامی است که در آن هدایت و تربیت عمومی شکل می گیرد.بنابراین همانطور که در تهذیب و خود سازی افراد باید سرمایه گذاری شود درباره سالم سازی جامعه و بوجود آوردن مینه های رشد و هدایت عمومی هم باید تلاش کرد.
لذا امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف نیز با مظاهر جاهلیت سخت درگیر می شود تا آنها را از بین ببرد و بجای آن مظاهر عدالت و تقوی را جایگزین سازد.
پیشوای انسانها
امام صادق (ع )
ما لباسه الاالغلیظ، و ما طعامه الاالجشب :
امام ششم ، درباره امام زمان (ع ) چنین فرمود: لباس و غذای آن حضرت ، لباس و غذای نازپروردگان نیست .
همانگونه که پیغمبر عزیز و دیگر پیشوایان راستین اسلام - که درود خدا بر آنان - در راه از بین بردن اختلافات طبقاتی و ساخلن یک نظان اصیل انسانی - اسلامی پیکار، و به زندگی ساده و بی تشریفات بسنده می کردند، امام قایم نیز به پیروی ازنیکان بزرگوارش بدان روش روش خواهد زیست ، و در هنگامه ظهور، که حکومت جهانی و قدرتها ثروتها را به دست خواهد گرفت ، نه تنها از این قدرت و ثروت سوء استفاده نمی کند و در راه ساختن زندگی اشرافی ، حقوق دیگران را پایمال نمی نماید، بلکه به کمترین مقدار اکتفا کرده ، و به سادگی زندگی خواهد کرد.از این رو پیروان آن حضرت نباید در زندگی ، اسیر لباس و تشریفات و تجملات باشند، و پول واندیشه و وقت گرانبهای خود را، صرف خواسته های حیوانی و مدپرستی نمایند.بلکه به جای ولخرجی ها و بی بندوباری ها، برای رشد و سعادت خویش و دیگر انسانها بکوشند.
البته نظافت و پاکی تن و لباس در اسلام ، اهمیت ویژه ای دارد که نباید از نظر دور داشت ، و کاملا با ساده بودن زندگی ، سازگار است .
بلوغ فکری در پر تو ظهور مهدی (ع )
امام باقر علیه السلام :
اذا قام قایمنا (ع ) وضع یده علی رووس العباد فجمع بها عقو لهم و کملت احلامهم .
آنگاه که قایم ما ظهور کند، دست پر برکتش را بر سر مردم می نهد، پس اندیشه های آنان شکوفا شده و بشریت به بلوغ فکری و کمال منطقی خواهد رسید.
اصلاح جامعه و فرد منوط به اصلاح فرهنگ و اندیشه آنان است تا اندیشه و فرهنگ مردم به اوج کمال و رشد نرسد تلاشهای مربیان و راهنمایان اگر بی اثر نباشد بسیار کم اثر است .
و چون در دوران ظهورامام عصر (ع ) باید انسان و جامعه اسلامی به کمال مطلوب برسد و جامعه ایده آل انسانی تحقیق یابد لازم است فکرها رشد یابد و به بلوغ برسد.
دست حیاط بخش ولی خدا اندیشه ها را چنین حیات و کمالی خواهد بخشید.
البته ممکن است این دست کنایه از گسترش فرهنگ و اندیشه اسلامی و پذیرش مردم نسبت به آن باشد که ثمره این تلاش متقابل رشد جامعه انسانی خواهد بود.
اسلام پیروز
امام باقر (ع ):
ان الاسلام قد یظهره الله علی جمیع الادیان عند قیام القایم (ع ):
آنگاه که قایم آل محمد (ع )ظهور کند، خدا اسلام بر تمام دین ها پیروز گرداند.
پیروزی کامل اسلام ، در سر تا سر جهان و حکومت قرآن ، هنگامه ظهور امام زمان خواهد بود.ولی این نوید، نباید مسلمانان را از وظیفه مهم خویش ؛ امر به معروف و نهی از منکر، باز دارد و بگویند چون امام قایم (ع )قیام میکند، و اسلام پپیروز می شود دیگر برای ما وظیفه ای باقی نمانده است و حضرتش نابسامانی ها را خود سامان می دهد.این گفته ، نشان روح سست و راحت طلب مردمی است که می خواهند بدین وسیله ، وجدان مذهبی خویش را فریب دهند و از زیر بار مسوو لیت تعهد اسلامی ، شانه خالی کنند.مسلمانان در هر حال ، باید به خاطر گسترش اسلام بکوشد و با ظلم و گناه پیکار کند.
هنگامه قیام ، معلوم نیست
امام باقر (ع ):
سیل ابو جعفر (ع ) هل لهذا الامر وقت ؟فقال کذب الوقاتون ، کذب الوقاتون کذب الوقاتون :
از امام پنجم پرسیدند امام قایم به کدامین زمان قیام می کند؟حضرت در پاسخ سه بار فرمودند: آنها که زمان ظهور را تعیین می کنند، دروغ می گویند. در طول تاریخ همواره شیادهایی در صدد سوء استفاده از موقعت ها بوده اند.تا از اعتقادات مردم سود شخصی ببرند، عشق به امام زمان در دلهای مومنان به اندازه است که مشتاق زیارت آن بزرگوار و ارتباط با آن حضرتند، و این ممکن است زمینه بهربرداری نااهلان را فراهم سازد لذا ایمه اطهار مردم را هشدار داده اند که از زمان ظهور کسی جز خدا خبر ندارد و اگر کسی چنین ادعایی نماید باید او را تکذیب کرد.
فضیلت منتظران
امام زین العابدین علیه السلام :
ان اهل زمان غیبته القایلین بامامته و المنتظرین لظهوره افضل من اهل کل زمان لان الله تبارک و تعالی اعطاهم من العقول و الافهام و المعرفه ما صارت به الغیبه بمنزله المشاهده ....
قطعا شیعیان و منتظران امام زمان از مردم هر زمان دیگری برترند، زیرا خدای تبارک و تعالی ببرکت اندیشه و درک و شناختی که بدان یخشیده است .غیبت امام ، چونان ظهور او می باشد.
یاران حضرت مهدی از نظر شناخت و رشد فکری و کمال عقلی و سطح بسیار بالا هستند.به اندازه ای که در زمان غیبت هم به آن حضرت ایمان و اعتقاد کامل دارند و در انجام وظایف زیاد قصور و کوتاهی نمی کنند و به بهانه غیبت و عدم حضور از زیر بار مسو لیتها شانه خالی نمی کنند زیرا مقام امام و امامت را با دلیلهای روشن شناخته بطوریکه هیچگونه شبهه و ابهامی در نظر آنان وجود نداشته و مانند حظور امام در راه خدا تلاش می کنند.
فریاد توحید
امام صادق (ع )
اذا قام القایم المهدی ، لایبقی ارض الانودی فیها شهاده ان لا الا الله و ان محمدا رسول الله .
آنگاه که امام قایم حضرت مهدی (ع )قیام کند، بانگ یکتا پرستی و رسالت پیامبر عزیز اسلام در سراسر جهان طنین افکند.
خداوند در نظام آفرینش مقرر فرموده که سرانجام سراسر گیتی در زیر پرچم اسلام و رسالت حضرت ختمی مرتبت در آید و جامعه بشری ببه کمال مطلوب برسد و برای تحقق این ههدف زمینه های آنرا نیز فراهم کرده که در راس همه آنها راهبر عادل معصوم است که توانایی و شایستگی آنرا دارد، زمان آنرا هم خود می داند یعنی شرایط دقیقی که بتواند از آن راهبر عادل در سطح جهان بر خوردار باشد.
این آرزوی بشریت آنگاه جامعه عمل می پوشد که سراسر عالم خداپرست و مسلمان شوند و این به دست با کفایت مهدی منتظر امام زمان عجل الله تعالی فرجه خواهد بود.
هشدار ثابت در دین در زمان غیبت
امام زین العابدین (ع ):
من ثبت علی مولاتنا فی غیبه قایمنا اعطاه الله عزوجل اجر الف شهید من شهدا بدر و احد.
آن کس که در هنگامه غیبت امام زمان (ع )بر ولایت ما ثابت قدم باشد خداوند اجر هزار شهید از شهدای بدر و احد بدو بخشید.
همواره در مقابل مکتب حق و اهل حق ، باطفال صف آرایی کرده و با جلوگیری های کاذب در صدد مبارزه با حق و نابودی طرفداران حق است .در زمان غیبت توطیه ها و موانع زیادی سر راه مردم قرار می گیرد.انسان باید محورهای ثابت را بشناسد و آنرا دریابد، ولایت اهل بیت از مهمترین استوانه های حق است باید بدان دست یازید تا از نشیب و فرازها به ستامت عبور کرده و به مقصد رسید.برای شناخت راههای انحرافی مهمترین وسیله توجه به ولایت و مکتب ایمه است که همه حقایق را بیان کرده و راه درست را نشان داده اند.
تشکیلات دولت امام زمان (ع )
امام جواد (ع )
یجمع الیه من اصحابه عده اهل بدر ثلاثماه و ثلاثه عشر رجلا من اقاصی الارض ...فاذا اجتمعت له هذه العده من اهل الارض اظهر الله امره فاذا کمل له العقد و هو عشره الاف رجل خرج باذن الله عزوجل .
فریاد دعوت مهدی موعود 313 نفر - به تعداد اهل بدر - از یارانش را از گوشه و کنار رمین ره نزد او گرد می آورد.آنگاه که این گروه مخلص در رکاب آنحضرت قرار گرفتند دولت جهانی اسلام ، اعلام می شود، ولی خروج امام و شروع عملیات تحقق حکومت واحد جهانی دقتی است که تشکیلات اصلی و مرکزی این دولت جهانی که مرکب از ده هزار نفر است بوجود آید.
ما می توانیم با اطلاعات از دستورات شرع مقدس و گام نهادن در راهی که توسط ایمه اطهار (ع ) برای ما بیان شده جزو یاران امام زمان قرار گیریم و در هنگامه ی ظهور از سربازان و خدمتگزاران حکومت جهانی حضرت باشیم .
زندگی خود را طوری تنظیم کنیم که هر وقت امام تشریف آوردند زیاد بر اعمال و رفتار ما صحه بگذارتد و ما را به عنوان شیعه خود بپذیرد ادعای انتظار، یدون عمل وپیروی راه ایمه اطهار ما را در شمار شیعیان و یاران ایمه قرار نمی دهد.
آری امام زمان را دیده ام
عبدالله بن جعفر:
سالت محمد بن عثمان العمری فقلت له : ارایت صاحب هذا الامر؟فقال : نعم و آخر عهدی به عند بیت الله الحرام و هو یقول : اللهم انجزلی ما وعدتنی .
عبدالله بن جعفر می گوید: از محمد بن عثمان که یکی از نایبان ویژه ی امام زمان (ع ) بود پرسیدم آیا تا کنون امام زمان را دیده ای ؟گفت : آری و آخرین دیدارم در کنار خانه ی خدا (کعبه ) بود که نیایش می کرد و می فرمود: خدایا! آنچه به من وعده داده ای به انجام رسان .
با اینکه امام زمان در دوران طفولیت غایب شدند ولی قبلا چه در زمان امام عسکری و چه پس از ارتحال آنحضرت گروهی از شیعیان که نامشان در تاریخ آمده و مورد توجه هستند او را زیارت کردند و بعضی موارد امام عسکری شخصا فرزند خود را به اصحاب و یاران نشان می داد و بعنوان امام پس از خود معرفی می کرد .
ندای آسمانی
امام باقر (ع ):
نزلت هذه الایه و ان نشاننزل علیهم من السماء آیه سوره شعراء - 4 فی القایم و ینادی مناد باسمه و اسمه اءبیه من السماء .
امام محمد باقر (ع ) در تفسیر آیه ی : و اگر بخواهیم فرو می فرستیم از آسمان نشانه یی فرمود: این آیه درباره ی حضرت مهدی (ع ) است که وقت ظهور او منادی غیبی از آسمان نام او و پدرش را به گوش مردم می رساند.
خداوندا آنچه برای هدایت مردم لازم باشد بیان می کند تا حجت بر همه تمام شود و راه حق مخفی نماند و عذر و بهانه برای پذیرش حق نباشد.
یکی از نشانه های امام زمان (عج ) صیحه آسمانی است که خبر قیام آن حضرت از آسمان به گوش مردم می رسد و همه را متوجه این حقیقت مهم می سازد.
عمران و آبادی در دولت مهدی (ع )
پیامبر گرامی (ص ):
یبلغ سلطانه المشرق و المغرب و تظهور له الکنوز و لایبقی فی الارض خراب الایعمره .
حکومت امام زمان (ع ) شرق و غرب جهان را فرا می گیرد و گنجینه ها به دست وی افتد و او ویرانی های زمین را آباد سازد.
حکومت دینی و الهی علاوه بر مسیولیت تربیت و هدایت مردم و رشد و پرورش جنبه های معنوی و انسانی زیاد، زندگی و رفاه آنان را به سر منزل کمال می رساند و بطور کلی اگر منبع و امکانات با عدالت تقسیم شود رفاه عمومی تامین گردیده . و یا حداقل فشار از دوش مستضعف برداشته خواهد شد در دولت امام زمان (عج ) هم گنجینه ها بهره برداری شده و هم به جا و بموقع خرج خواهد شد.
ارتباط شرق و غرب
امام صادق (ع ):
ان المو من فی زمان القایم و هو بالمشرق لیری اخاه الذی فی المغرب و کذاالذی فی المغرب یری اخاه الذی فی المشرق .
مو من در زمان امام قایم (ع )می تواند از مشرق جهان ، برادرش را در مغرب ببیند و همچنین از مغرب مشرق را.
ارتباطات در همه زمانها نقش مهمی در زندگی و پیشرفت امور ایفا می کند امروزه این مهم پیشرفت زیادی کرده است ولی بیشتر در دست مستکبران است اما در دولت مهدی (عج )ارتباطات در اختیار مومنان قرار خواهد گرفت و نه تنها صنعت ارتباطات بلکه ارتباطاتی که دنیای صنعت از آن عاجز خواهد بود یاران امان را یاری خواهد داد.
خدایا شاهد باش ، که ایمان داریم
پیامبر اکرم (ص ):
من انکر القایم من ولدی فقد انکرنی .
آنکس که فرزندم قایم آل محمد را نپذیرد، مرا نپذیرفته و انکار کرده است .
اگر داشمند نابغه ای از استادی ، بسیار تعریف کرد و گفت که از هر جهت وارد و کمال است ، نزد او درس بخوانید. اکنون اگر ما از دانش آن استاد استفاده نکنیم و او رابی سواد بخوانیم ، به آن دانشمند بی اعتنایی نکرده ایم
و سخنش را ناچیز نشمرده ایم ؟
بنابر این اگر کسی آن قدر بدگمان و سست عقیده باشد که از این همه حدیث پیامبر را هم قبول ندارد، و گرنه سخن او را در باره امام زمان علیه السلام می پذیرفت .
منتظران همانند پیکار گرانند!
امام صادق علیه السلام :
من مات منتظرا لهذا الامر، کان کمن کان مع القایم فی فسطاطه ، لا، بل کان کالضارب بین یدی رسول الله بالسیف .
آنکس که با انتظار فرا رسیدن حکومت امام زمان علیه السلام دیده از جهان فرو بندد، مانند کسی است که با آن حضرت در خیمه اش باشد. نه ، بلکه مانند کسی استکه در پیش رسول خدا (ص )جهاد کند.
آنکه واقعا منتظر مهمان عزیزی باشد. حتما خود را آماده پذیرایی او می کند. و تا آنجا که بتواند، خواسته های مهمان را بر آورد. و طوری رفتار می کند که او راضی و شادمان باشد، ولی اگر فریاد کند و بگوید: من منتظر مهمانم ، ولی حتی یک لقمه نان برای او فراهم نکند. معلوم می شود دروغ میگوید. کسی هم که واقعا به انتظار امام زمان (ع )باشد، یک انسان کاملا منظم و پاک و نمونه خواهد بود، و البته چنین شخصی که قدم قه صدم باید در راه خدا و انسانیت پیکار و فداکاری کند، همانند سربازی است که در رکاب پیامبر عزیز اسلام ، جانش را بر کف نهاده واز اسلام حمایت و جانبداری می کند.
ایمان راستین
امام باقر علیه السلام :
هیهات هیهات . لا یکون فرجنا حتی تغربلواثم تغربلوا. یقولها ثلاثا حتی یذهب الله تعالی الکدر و یبقی الصفو.
از امام پنجم (ع )پرسیدند: حکومت شما آل محمد (ص )چه وقت است ؟ امام فرمود: وه ! چه دور است . حکمت ما آنگاه فرا می رسد که شما غربال شوید آزمایش شوید و سه بار این جمله را تکرار کرد و سپس فرمود: آنها که ایمانشان ضعیف و معیوب است ، می روند و تنها ایمان داران راستین بر جای خواهند ماند.
راه هدایت و رسیدن به حق و سعادت نیاز به بردباری و مقاومت دارد، مقاومت در برابر شهوات و گناهان و جاذبه های شیطانی .
جمعی که برای رسیدن به حق وسعادت حرکت می کنند همه به مقصد نمی رسند بلکه ضعف ها و وسوسه های نفس و شیطان آنها را از راه باز می دارد و سر انجام زیبایی ها و جلوه های دنیارا بر آخرت بر می گزینند و از همراهی اهل حق باز می مانند.
برماست که خود را از سقوط در دام های شیطان حفظ کرده و در راه حق ثابت قدم بمانیم .
زمین به عدالت زنده می شود
امام باقر (ع ):
فی تفسیر قوله تعالی اعلموا ان الله یحیی الارض بعد موتها قال : یحییها بالقایم فیعدل فیها فیحیی الارض بالعدل بعد موتها بالظلم .
امام پنجم در تفسیر این آیه آگاه باشید خدا زمین را پس از مردنش زنده خواهد کرد، فرمود: خدا زمین را به وسیله قایم آل محمد (ع ) زنده می کند، یعنی : جهان که به بیدادگری مرده است به دادفرمایی امام قایم روح تازه پیدا می کند.
جلوه و زیبایی زندگی به عدالت است ،آن هم عدالت همگانی و جهانی ، تا همه انسانها در پرتو این نعمت بزرگ به سعادت برسند و جامعه ایده آل انسانی تحقق یابد.
این آرزو تنها به دست حجت خدا امام دوازدهم علیه السلام برآورده خواهد شد و مردم در شرق و غرب عالم در زیر پرچم عدالت زندگی خواهند کرد و ستمکاران و غارتگران به سزای اعمال ننگین خود رسیده و مظلومان و مستضعفان به حق خود دست خواهند یافت .
هر کس او را نشناسد...
امام حسن عسکری (ع ):
من مات و لم یعرف امام زمانه ، مات میته جاهلیه
آنانکه امام زمان خویش را نشناسند تا بمیرند، همانند مردگان دوران جاهلیت اند.
شناختن امام ، دانستن روز تولد و درگذشت او نیست ، بلکه شناختن موقعیت ، شخصیت و هدف اوست .یعنی بدانیم که امام جانشین پیامبر، و دانش او از دانش پیامبر است و تمام کارها و سخنان او راست و درست و مطابق واقع می باشد و اصلا آلوده به گناه و خطا و کارهای ناشایست نمی شود.هر چه بگوید، برنامه صحیح زندگی و نشان دهنده راه سعادت است .و مخالفت با او مخالفت با خداست .
ولی اگر این طور امام را نشناسیم ، نه تنها دستورهای او را اجرا نمی کنیم ، بلکه با او مخالفت هم خواهیم کرد و در نتیجه ، از راه راست باز می مانیم و گمراه خواهیم شد، همانطور که افراد پیش از اسلام گرفتار کفر و گمراهی شده بودند.
روزگاری می آید که ...
امام محمد باقر (ع ):
یاتی علی الناس زمان ، یغیب عنهم امامهم ، طوبی للثابتین علی امرنا فی ذلک الزمان .
روزگاری خواهد رسید که راهبر و پیشوای مردم از دیدگاهشان پنهان شود.خوشا آنان که در آن روزگاران ، در راه و روش ما(شیعه راستین بودن )استوار باشند.
دوران زندگی ما، هنگامه پنهانی راهبری است که پنجمین امام ، آن را فرموده است .هم اکنون امام زمان (ع )از دیدگاه ها پنهان ، و شهوت پرستی و ضد مردمی از هر سو جهان را فرا گرفته است .
ماییم که باید در این دوران تاریک و مرگزا، از برنامه های امام قایم (ع )بهره گیریم و در راهمان استوار باشیم ، چه آنانکه ایماندار راستین ، در برابر سیل بنیان فساد و بی دینی ، چونان کوه پابرجا است و این گفته نخست پیشوای ما است که : مو من از کوه سخت تر است .

 

منبع.کتاب گفتار پیامبر گرامی وپیشوایان معصوم درباره ی امام زمان(عج)

/ 0 نظر / 58 بازدید