# روایت_آیت‌الله_مجتهدی_تهرانی_از_ارواح_مردگان_در_شب