تشرفات11

آورده اند که با امام غائب (ع) ملاقات داشت وبه خود وى هم کراماتى نسبت مى دهند. وى شخصاً نیز ادعیه وزیاراتى انشاء کرده است. ابن طاووس در دوران زندگى وپس از مرگ، مورد احترام فریقین بود. مدفن او در حله است. نواده او نیز به نام رضى الدین بن طاووس مؤلف زوائد الفوائد مشهور است.
ابن طاورس از عالمانى است که عرفاى متأخر شیعه، وى را از پیشروان خود شمرده اند. او با سیزده واسطه از طرف پدر با امام حسن مجتبى (ع) پیوند مى خورد واز طرف مادر به امام حسین (ع) مى رسد .
بدین جهت او را ملقب به ذى الحسنین (ع) نیزکرده اند و چون پدر سید بن طاووس، فرزند دخترى شیخ طوسى نیز بوده، در تألیفاتش از جناب شیخ طوسى، باکلمه جدى یاد مى کند .
از آثار اوست: الامان عن اخطار الاسفار و الزمان، مهج الدعوات و منهج العبادات، جمال الاسبوع، الملهوف على قتلى الطفوف، الفتن و الملاحم، فتح الابواب بین ذوى الالباب و رب الارباب در استخارات(1)

 1- معارف ومعاریف، ج 1 ص 279.

/ 0 نظر / 2 بازدید