حکمت طلب نصرت و یاری خداوند از بندگان

سعی و کوشش تمام داشته باشند.جهت دوم:آنکه بر حسب آنچه که گفتیم: خداوند متعال از فیض دیگران غنی و بی نیاز است، بنابراین؛ در انتساب و اختصاص بنده برای قابلیت و استحقاق عنایات الهی هیچ راهی به ساحت قدس اونیست؛ مگر بواسطه چنگ زدن و تمسک به چیزی که عنوان و مورد یاری او جل شانه باشد، تا قابلیت و لیاقت پیدا نموده و مورد عنایت و فضل و مرحمت کامل و مخصوص او شود.که این عنوان و مورد یاری؛ چیزیست که آن را در کتاب خود از طریق وحی بیان نموده و راهنما و هادی بسوی آن؛ وجود مبارک و مقدس حبیب خود حضرت سید المرسلین و خاتم النبیین محمد بن عبدالله (صلی الله علیه وآله) قرار داده است، و ایمه راشدین و اهل بیت معصومین ایشان را؛ امین بر حفظ و حراست آن قرار داده است.پس در هر زمان مصداق و عنوان نصرت و یاری به حضرت احدیت جل شانه؛ آن وجود مبارک مطهر است که ولی خدا در امر دین و شریعت حضرت سیدالمرسلین (صلی الله علیه وآله) است.و چون در این زمان؛ بر حسب ضرورت مذهب حق؛ و به مقتضای براهین قطعی عقلی و اخبار متواتره نقلی؛ ولایت کلیه الهیه و خلافت و وصایت نبویه (صلی الله علیه وآله) به وجود مبارک حضرت خاتم الاوصیاء المرضیین، و بقیه الله من الاولین و الآخرین من الانبیاء و المرسلین، و حجه الله علی الخلایق اجمعین، و نور الله فی السماوات و الارضین، امین وحیه فی الکتاب المبین، کهف الامان للانس و الجان، صاحب العصر و الزمان، حجت بن الحسن بن علی بن محمد بن علی بن موسی بن جعفر بن محمد بن علی بن الحسین بن علی بن ابی طالب، سلام من الرحمان نحو جنابهم، فان سلامی لایلیق ببالهم. اختصاص دارد، بنابراین؛ اگر کسی بخواهد مورد نصرت و یاری حضرت احدیتجل شانهقرار گیرد باید سعی در یاری و کمک به وجود مقدس آنحضرت (صلی الله علیه وآله) نماید، تا به این وسیله برای کمک و یاری از جانب حضرت احدیت جل شانه قابل و لایق شود، و بوسیله کمک و یاری خداوند در راه حق و صراط مستقیم ثابت بماند، چرا که قرآن می فرماید:(قلْ لا اسْیلکمْ اجْرا الا الْموده فی الْقربی) 2 ، که مودت با ذوی القربی را اجر و مزد رسالت حضرت خاتم الانبیاء(صلی الله علیه وآله) قرار داده است

منبع.کتاب لواء‌الانصار : شیوه‌های یاری قائم آل محمد علیهم‌السلام

/ 0 نظر / 23 بازدید