التماس دعا

خداوند به موسای نبی فرمود: با زبانی دعا کن که با آن گناه نکردی تا دعایت مستجاب گردد!
موسی عرض کرد: چگونه؟!

 

 

 


خداوند فرمود: به دیگران بگو برایت دعا کنند چون تو با زبان آنها گناه نکردی!

 

 این روزها هر وقت  به کسی  التماس دعا می گم ، دارم التماسش می کنم !.

التماسش می کنم که با زبانی که من با آن گناه نکردم از برایم خیر بخواهد .

مادرم مریضه تورو خدا برام دعا کنید

* التماس دعا

/ 3 نظر / 38 بازدید
عبد لئیم منک یا رب

سلام بزرگوار انشاالله خدا بحق آبروی امام حسین و تمام مصیبت هاش، تمام مریض ها رو شفای خیر بده... همینطور مادر بزرگوار شما. اللهم اشف کل مریض بحق الحسین، بحق فاطمة... میشه التماس کنم این صوت پس زمینه وبلاگتون رو برام میل کنید.... تروخدا میل کنید.... خیلی دوستش دارم....

عبد لئیم منک یا رب

سلام بزرگوار انشاالله خدا بحق آبروی امام حسین و تمام مصیبت هاش، تمام مریض ها رو شفای خیر بده... همینطور مادر بزرگوار شما. اللهم اشف کل مریض بحق الحسین، بحق فاطمة... میشه التماس کنم این صوت پس زمینه وبلاگتون رو برام میل کنید.... تروخدا میل کنید.... خیلی دوستش دارم....

عبد لئیم منک یا رب

سلام بزرگوار انشاالله خدا بحق آبروی امام حسین و تمام مصیبت هاش، تمام مریض ها رو شفای خیر بده... همینطور مادر بزرگوار شما. اللهم اشف کل مریض بحق الحسین، بحق فاطمة... میشه التماس کنم این صوت پس زمینه وبلاگتون رو برام میل کنید.... تروخدا میل کنید.... خیلی دوستش دارم....