حماسه رزم حضرت قاسم علیه السلام

«حمید بن مسلم» که یکی از راویان جنگ است می‌گوید:

 

هنگامی که «قاسم» در میدان حاضر شد «عمرو بن سعد بن نفیل الازدی» به من گفت:

 

«به خدا سوگند بر او سخت خواهم گرفت.»

 

به او گفتم: «شگفتا! از این کار چه می‌طلبی؟

 

در حالی که این جمعیت بسیار، احدی از یاران حسین را باقی نخواهد گذاشت.»

 

راوی می‌گوید: زمان اندکی گذشت و گرد و غبار فرو نشست.

 

(دیدم) حسین علیه السلام بر بالین نوجوان ایستاده است.

 

قاسم پاهایش را به زمین می‌سایید و در حال پر کشیدن به ملکوت اعلی بود

 

/ 0 نظر / 7 بازدید